Wieczór z Biblią

Uwaga!!! Zmiana terminu z 23 na 30 października, po Mszy wieczornej. Zapraszam.

środa, 26 października 2016

Z Bożym pragnieniem

Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
Św. Piotr, a z nim cały Kościół, nie dostał kluczy do królestwa ciemności, tylko do Nieba. Dlatego nie jest naszą rzeczą zajmować się tym, kto jest, czy kto będzie potępiony. Jezus umarł za wszystkich, a to znaczy, że wszystkich kocha. I nigdy nie przestanie. Jeśli należymy do Chrystusa, to mamy też przejąć Jego troski, czyli mamy nosić w sobie pragnienie, by wszyscy poznali Prawdę i ją przyjęli. Jezus 'nie czaruje', że droga jest łatwa. Drzwi są ciasne. Trzeba się przez nie przedzierać. Komu starczy odwagi? Z błogosławieństwem '+' ks. Adam

wtorek, 25 października 2016

Kwaśni a zbawieni

Jezus mówił: Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło.
Przed świętem Paschy religijni żydzi wyrzucali ze swych domów choćby odrobiny kwasu. W czasie paschalnej wieczerzy jedli tylko niekwaszony chleb. Tymczasem Jezus porównuje Królestwo Boże do chleba na zakwasie. Przedziwna zbieżność. Jezus przychodzi do tych, którzy są skażeni kwasem grzechu, bo nie potrzebują lekarza zdrowi. Królestwo Boże jest otwarte dla wszystkich, którzy zobaczą w sobie kwas i oddadzą go Panu '+' ks. Adam

poniedziałek, 24 października 2016

Zgorszeni dobrem

Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu! Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.
Zadziwiające, że człowiek ma w sobie tendencję do gorszenia się dobrem. Nawet zło nas tak nie gorszy jak dobro. Jestem ostatnio na etapie rozmów o tolerancji wobec wszystkich możliwych zboczeń człowieka, o których np. pisze dzisiaj św. Paweł (patrz I czytanie), to znaczy wymaga się takiej tolerancji ode mnie, ale niezmiernie rzadko mówi się konstruktywnych i owocnych akcjach i inicjatywach. Myślę, że dużym problemem współczesności jest zanik poczucia wstydu. W imię wolności człowieka, rozumianej jako bezwzględnej samowoli, próbuje się zniewolić tych, co myślą inaczej. Ot, i wielkie zgorszenie świata. Ale chrześcijanie zawsze byli i zawsze będą wyrzutem dla tego świata. Nie ma się więc co martwić. Do przodu '+' ks. Adam 

niedziela, 23 października 2016

Sprawiedliwy Bóg

Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.
Słowo Boże stawia przed nami obraz Boga, który wręcz automatycznie budzi w nas strach, lęk i który dla wielu chrześcijan staje się fałszywym usprawiedliwieniem swojej obojętności religijnej. Słyszymy: Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby; Pan jest sprawiedliwy. A przecież w naszych modlitwach mało jest prośby o wypełnienie się Bożej sprawiedliwości, bo z różnych przyczyn kojarzymy ją jedynie z karą. Modląc się o sprawiedliwość, wydajemy na siebie wyrok, bo przecież każdy coś tam ma na swoim sumieniu. Boża sprawiedliwość byłaby więc doborem kary adekwatnej do przewinienia. I nic dziwnego, że przy takim myśleniu człowiek ucieka od Boga, ucieka choćby od spowiedzi, w której widzi jedynie okrutny przymus swoistego biczowania się. Tymczasem dzisiejsze czytania objawiają nam Boga, którego sąd, sprawiedliwość, są związane z miłosierdziem. Bóg wypełnia swoją sprawiedliwość, wysłuchując próśb biednego, pokrzywdzonego, sieroty i wdowy; usprawiedliwiając celnika. Cantalamessa powie, że Bóg wypełnia swoją sprawiedliwość, gdy stosuje ją do siebie, to znaczy, gdy jest nieustannie wierny słowu obietnicy, słowu miłości i miłosierdzia. Z błogosławieństwem '+' ks. Adam

sobota, 22 października 2016

Nie ma czasu

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.
Wraz z końcem roku liturgicznego częściej słyszymy o potrzebie czujności. Prawdą jest, że nie mamy czasu, Jezus go ma. My mamy żyć w świadomości Bożego pośpiechu. Nie w nerwowej gonitwie, ale w pełnym tęsknoty biegu po nagrodę życia wiecznego. Owoce należą do Pana, nie do nas. Naszą troską jest, by po prostu pracować, prawdziwie żyć, resztę zostawiając Jemu '+' ks. Adam
Free Contact Form