czwartek, 20 grudnia 2018

Nie bój się


Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.
 Bóg ma wobec nas bardzo konkretny plan, co ważne nie ukrywa go przed nami, wciąż poszerzając nasz wzrok wiary, byśmy mogli go zrozumieć. On objawia nam swoją wolę, posyłając do nas swoich aniołów, stawiając w naszym życiu konkretnych ludzi, dając czytelne znaki. Kto nosi w sobie pragnienie rozeznania głosu Boga pośród tysięcy głosów tego świata, temu hojnie odpowiada i nie pozwoli długo czekać. Rozczytywanie swojego powołania otoczone jest światłem Ducha Świętego, który uzdalnia nas do poznania Bożej woli i do realizowania jej w sposób miły Bogu. Warto zauważyć, że owo objawienie nie jest żołnierskim rozkazem, ale pełnym miłości i czułości zaproszeniem. Bóg zaprasza i daje miejsce naszej wolności. Bo dopiero w wolności nasze decyzje, słowa, czyny nabierają sensu i mogą być przemieniane miłością. W swej odpowiedzi człowiek nie pozostaje sam. Nie bój się – słyszy Najświętsza Dziewica i słyszy dzisiaj każdy z nas. Nie bój – czuwam nad wszystkim. Nie bój się – jestem z Tobą '+' ks. Adam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twoje Słowo. Niech Cię Pan prowadzi.

Free Contact Form