piątek, 23 kwietnia 2021

Środek zaradczy

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.
Można pomyśleć, że obraz ziarna, umierającego w ziemi jest nieco frustrujący. Co z tego, że przyniesie plon, skoro samo zniknie. Papież Benedykt XVI mówił, że ludzie dziś powtarzają: chcemy żyć, po prostu żyć, pomijając prawdę o prawdziwym życiu. Nie dla tej ziemi tu jesteśmy. Co nam da nieśmiertelność na tym świecie? Niezliczoną ilość cierpienia, łez, zawodu, smutku, o chorobach, przeszkodach i trudnościach nie wspominając. Śmierć, jak powiedział papież, staje się w pewnym sensie środkiem zaradczym. Zostawiamy owoc w tym świecie, w innych ludziach, w innych sprawach, a sami możemy cieszyć się prawdziwym życiem. I to jest zwycięstwo '+' ks. Adam

czwartek, 22 kwietnia 2021

Boża szkoła

Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.
Oni wszyscy będą uczniami Boga - Pan zaprasza nas do swojej szkoły. Ale z uczniami różnie bywa. Są pilni i sumienni, są tacy na 'odczep się', są tacy, co zostają na drugi rok w tej samej klasie i są tacy, którzy rzucają szkołę. Można zrzucać winę na nauczyciela, na ciężki tornister i na uczulenie na kredę. Jednak to uczeń decyduje, jakim uczniem chce być. I nie chodzi o oceny, ale o podejście do swojego zadania. Bóg Ojciec nie patrzy, czy dostajemy same piątki, ale na to, jak się staramy, jak się trudzimy, jak chcemy wzrastać. Boża szkoła to nie procedury, wskaźniki, średnie, ale szkoła absolutnie otwarta na ucznia w prawdzie '+' ks. Adam

środa, 21 kwietnia 2021

NP - Symbole Ducha Świętego

Kolejny przystanek na drodze 'Nowej Pięćdziesiątnicy' to przebogata symbolika, wskazująca na działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Zachęcam do wysłuchania.Jeszcze raz

Jezus powiedział do ludu: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.
Posłuszeństwo wobec Ojca naznacza każdy krok Syna Bożego. Ono naprawia ludzkie nieposłuszeństwo. Niesamowite, jak w życiu Jezusa, nawet w drobnych szczegółach, w pewien sposób powtarza się nasza historia, ale oczyszczona z wszelkiego brudu i zła. Jezus doświadcza na Sobie życia każdego człowieka, a przez swoje posłuszeństwo, przez swoją miłość i pragnienie wypełnienia woli Ojca, naprawia wszystko. I na tym polega nowe stworzenie '+' ks. Adam

wtorek, 20 kwietnia 2021

NP

Od dzisiaj do piątku włącznie, odmawiamy fundament NP, czyli:
- koronka do Ducha Świętego TUTAJ;
- modlitwa św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego: "Duchu Święty, natchnij mnie" (poniżej);
- 3. tajemnica chwalebna - Zesłanie Ducha Świętego.

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie.
Maryjo, Matko spojrzyj na mnie.
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie! Amen.
Free Contact Form