niedziela, 2 grudnia 2018

Podnieście głowy


Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.
Pan Jezus nie pozostawia nas w ludzkim przerażeniu, słowo Boże wskazuje nam na niebo, dlatego słyszymy: nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie, oto nadchodzą dni kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź – mówi Pan. I słowa te nie są przenośnią. Właśnie w takiej scenerii, nadzwyczajnych znaków, wypełni się zapowiedź Pana, który powtórnie przyjdzie w chwale. Dlaczego? Nie wiemy, może dlatego, by ostatecznie pobudzić ludzi do nawrócenia, może dlatego, że wypełni się Boża sprawiedliwość, nieważne dlaczego, ważne, byśmy ten dzień dobrze przeżyli '+' ks. Adam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twoje Słowo. Niech Cię Pan prowadzi.

Free Contact Form