Litania do małej Arabki

wtorek, 1 stycznia 2019

Jak pasterze w Nowy Rok


Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
Czym ma być dla nas Nowy Rok? Świetnie oddaje to przykład pasterzy. Ten czas został nam danym, by z pośpiechem poszukiwać Chrystusa. Chrześcijanin to człowiek wielkiej tęsknoty i ogromnych pragnień, których wypełnienia nieustannie poszukuje. Spotkanie z Jezusem ma rodzić wdzięczność wobec Boga i ewangelizacyjny zapał wobec bliźnich. Chcesz być uczniem Pana? Zacznij od odszukania w sobie odpowiedzialności za przekaz wiary, za głoszenie Dobrej Nowiny. A ja ręczę, że tego roku nie zmarnujesz '+' ks. Adam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twoje Słowo. Niech Cię Pan prowadzi.

Free Contact Form