poniedziałek, 14 stycznia 2019

Natychmiast


Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi". A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.
Chcesz osiągnąć coś w życiu, weź się do roboty. Chcesz osiągnąć coś w życiu Bożym, zrób to NATYCHMIAST. Łaska dana nam na tę chwilę, jest przygotowana właśnie na tę chwilę. Jeśli przyjmiesz Boże natchnienie teraz, to ono prowadzi Cię dalej i głębiej i wciąż. Przekładanie wszystkie na lepszy czas doprowadza do stagnacji. A nie ma nic gorszego niż uśpiony chrześcijanin '+' ks. Adam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twoje Słowo. Niech Cię Pan prowadzi.

Free Contact Form